S nami získate viac

NEXTJOB Slovakia a.s. je personálna agentúra, ktorá pre vás vyhľadá vhodných kandidátov na pracovné pozície vo všetkých oblastiach výrobného a spracovateľského priemyslu. Už v tomto okamihu ste urobili prvý krok k tomu, aby ste do vašej spoločnosti získali vhodných ľudí s požadovanými zručnosťami. Na základe mnohoročných skúseností dobre poznáme zložitosť náborov nových pracovníkov a sme presvedčení o svojej schopnosti splniť vaše potreby.

VIAC O NÁS
Logo
  • Sme klientsky orientovaní

    Servis súvisiaci s výberom zamestnancov je zameraný na potreby a požiadavky klientov. Pomáhame firmám prispôsobiť sa neustálym zmenám na trhu práce s prihliadnutím na maximálnu kvalitu a ziskovosť.

  • Sme profesionáli

    Profesionalitu potvrdzuje znalosť štandardov práce v personálnej oblasti, no hlavným garantom sú naši ľudia, na odbornosť ktorých je kladený veľký dôraz.

  • Máme prehľad v mnohých odvetviach

    Personálne služby orientujeme hlavne na oblasti elektrotechnického priemyslu, automotive, strojárenstva, engineeringu, výroby, logistiky a distribúcie.

NEXTJOB Bratislava

Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 21 028 021
zobraziť na mape


NEXTJOB Žilina

Námestie Andreja Hlinku 1
010 01 Žilina
tel.: +421 915 576 710
zobraziť na mape


Zuzana Čechovičová
0915 576 710
z.cechovicova@nextjob.sk

Aktuálne pozície

Starostlivosť profesionálov

Sme jednou z mnohých personálnych agentúr pôsobiacich na našom trhu, no sme jednou z mála tých, ktoré sú skutočne presvedčené o kvalite svojich zamestnancov. Garantujeme, že služby pre vás budú vždy realizované spoľahlivými a na výsledok orientovanými profesionálmi, ktorí sú pravidelne školení a detailne ovládajú charakter svojej práce. Len skúsení náborári a koordinátori môžu dostatočne motivovať pracovníkov, ktorí budú pracovať vo vašom podniku.

Vyplniť formulár

Osobné údaje
Kontakt
Ďalšie informácie
Vzdelanie
Iné znalosti: (jazyky, kurzy, školenia, preukazy, certifikáty,..)
Pracovná história

Prosím, napíšte POSLEDNÉ 3 ZAMESTNANIA AJ DOHODY. Začnite posledným/súčasným zamestnaním.

1.
2.
3.
Priložiť životopis

Prehlásenie uchádzača o správnosti poskytnutých údajov a pracovných referencií.

Povolenie uchádzača na vyžiadanie referencií a súhlas k spracovaniu osobných údajov.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem spoločnosti NEXTJOB Slovakia a.s., IČO 48 167 894 svoj výslovný súhlas k spracovaniu osobných údajov v celom rozsahu uvedenom v tomto formulári za účelom sprostredkovania zamestnania, pričom beriem na vedomie, že v tejto dobe je tento súhlas neodvolateľný. Zároveň týmto povoľujem NEXTJOB Slovakia a.s., IČO 48 167 894 kontaktovať mojich bývalých zamestnávateľov, za účelom vyžiadania si príslušných pracovných posudkov. Beriem na vedomie, že tieto referencie nebudú zverejnené žiadnej tretej strane bez môjho súhlasu. Prehlasujem, že všetky informácie obsiahnuté v tomto formulári sú pravdivé a presné.

Informácie

info@nextjob.sk